MOZZARELLA, BASIL PESTO, CHERRY TOMATOES, PARMESAN